Eerst bouwen…

De uitbreiding van het clubhuis, de aanleg van meer velden of van kunstgras, de vervanging van het interieur van het clubhuis, een opknapbeurt van de kleed- en doucheruimtes, een nieuwe dakdekking… De club heeft eens in de zoveel tijd te maken met grote, vaak langdurende projecten. Daarbij is de coördinatie essentieel. Wie heeft zicht op de werkzaamheden? Wat gebeurt op welk moment en hoe sluiten de trajecten op elkaar aan? Wie maakt de planning en houdt toezicht op de juiste uitvoering van de werkzaamheden? Als clubhuismanager ben ik de aangewezen persoon om als beheerder van grotere projecten te fungeren. Uw doel is mijn doel: zorgen dat een project naar behoren wordt uitgevoerd, binnen de gestelde termijn en het afgesproken budget.

Dan feest

Voor feesten, toernooien en evenementen geldt hetzelfde. Er komt immers heel wat kijken bij de organisatie van het jaarlijkse toernooi, een jubileum, de open dagen of een sportinstuif. Denk aan vergunningen, het ronselen en inplannen van vrijwilligers, de aankleding van de locatie, food and drinks. Vaak gaat hier veel mis of het feest gaat niet door, terwijl evenementen bij uitstek betrokkenheid en clubgevoel realiseren. Samen met u denk ik plannen uit en zorg voor een memorabele happening.