We denken er niet altijd aan, maar een sportvereniging is gewoon een bedrijf. Met openingstijden, leden en regels. Met relaties als sportbonden en de gemeente. Met processen als aanvragen vergunningen, omgaan met verordeningen, fusies met andere verenigingen, het delen van faciliteiten, het enthousiasmeren van sponsors enzovoort. Dit bedrijf heeft echter geen fulltime directie. Het uitgebreide takenpakket wordt uitgevoerd door een bestuur van vrijwilligers. Mensen die meestal een baan en een druk sociaal leven hebben en dit er even bij doen.

Hoe zorg ik er als clubhuismanager voor dat de diverse bedrijfsprocessen vloeiend verlopen, de kassa rinkelt in de bar, en dat de veranderingen blijvend zijn? Uiteraard kom ik eerst bij u op de club. Tijdens een oriƫnterend gesprek bespreken we waar uw club mee worstelt en wat uw wensen zijn. Met welke taken kan ik u helpen en hoe kunnen we dat regelen in de praktijk? Samen met u maak ik een gedetailleerd plan van aanpak, waarna ik vervolgens de regie voer over de taken die mij zijn toebedeeld. Ik voer maatregelen uit, met planning en budget als uitgangspunt. Het bestuur krijgt conform gemaakte afspraken een rapportage over de vorderingen.

Bij alle maatregelen en processen worden mensen van de club betrokken, maar bij de verbetering van de functie van het clubhuis en de bar betrek ik mensen van buiten de club. Mijn ervaring is dat dit het beste werkt. Ik stuur hen aan en zorg ervoor dat de processen zo worden ingebed dat op enig moment een bedrijfsleider de dagelijkse taken kan overnemen. De verhoogde opbrengsten van de bar helpen de kosten dekken van clubhuismanager en externe krachten.

Met duidelijke doelen, heldere afspraken, en een kordate, pragmatische instelling breng ik de organisatie van uw club op een hoger plan.