Interim-voorzitter bij uw sportclub

Een voorzitter van een sportvereniging geeft richting aan beleid, weet waar de club naartoe wil, onderhoudt contacten en zet de lijnen uit. Dat vraagt om een grote inspanning en veel tijd. Niet iedere vereniging heeft een lid dat die tijd kan vrijmaken. Regelmatig kan de voorzitter wegens andere verplichtingen niet investeren zoals hij of zij zou willen. Zo blijven zaken liggen met als gevolg dat mensen in de wandelgangen lopen te mopperen, dat er leden afhaken, dat relaties met mensen buiten de club verslappen of dat leveranciers vrij spel hebben.

Ik ben ook beschikbaar als ondersteuning van de voorzitter of als interim-voorzitter van het verenigingsbestuur. Ik heb veel ervaring in leiderschap in een commerciële én een onderwijsomgeving en ben in staat om snel te schakelen en te bedenken wat door wie gedaan moet worden. Zo kunnen verenigingszaken ongestoord doorlopen totdat een nieuwe voorzitter is gevonden. Ook kan ik taken van de zittende voorzitter overnemen en hem of haar zo ondersteunen.